Menu

Projekti

Analiza primjene Politike u oblasti invalidnosti u Bosni i Hercegovini
Humanitarna organizacija „Partner”  je provela istraživanje pod nazivom „Primjena Politike u oblasti invalidnosti u BiH – analiza i preporuke“, podržano od [...]
PROMOCIJA SERVISA ZA PERSONALNU ASISTENCIJU
Humanitarna organizacija “Partner” na teritioriji grada Prijedora početkom iduće godine počinje sa radom razvojnog savjetovališta za djecu i [...]
Implementacija projekta „Promocija i podrška provođenju inkluzivnog obrazovanja“
U organizaciji Humanitarne organizacije “Partner” 27. i 28.09.2010. godine organizovan je dvodnevni seminar za 16 socijalnih radnika i 4 [...]
PROCJENA I ZADOVOLJENJE POTREBA OSOBA SA INVALIDITETOM I NJIHOVIH PORODICA
Menadžerica projekta: Vanja Čolić Projekat treba da djeluje na podizanje svijesti o potrebi realizacije samostalnog života za osobe sa invaliditetom i [...]
BosnianEnglishGerman