Menu

Misija i vizija

VIZIJA
MISIJA: Socijalizacija marginalnih grupa radeći zajedno u timu (korisnici i stručna lica). Rad na individualnom pristupu, procjeni sposobnosti i pomoći [...]
BosnianEnglishGerman